produkty reseni podpora firma hledej homepage
Automatizace obsahu
 
Úvod

 Odkazy
 » Coextant Germany
 » Coextant USA

 Intranetové reference
 » Anglické oblasti
 » Německé oblasti

 Webové reference
 » Carl Zeiss
 » Město Zürich
 » Aalborg Portland
 » Rieter "COM4"

 Kontakt
 » Kontakt

Automatizace obsahu

Automatizace obsahu je pojem, který v sobě slučuje tvorbu dokumentů (Authoring), jejich správu (Document Management), automatizaci konverze dokumentů (Document Conversion) do výsledných formátů, strukturované uložení a rozšiřování výsledků (Information Deployment).

Automatizační systém neimplementuje jednotlivé funkční součásti, ale spíše doplňuje, spojuje a vytváří nadstavby nad existujícími, tržně či uživatelsky prosazenými technologiemi.

Úplný systém automatizace obsahu pokrývá celý proces postupu informací od počátečního vytvoření autory až po konečnou spotřebu informací čtenáři.

Autoři mohou efektivně a bez přeškolování vytvářet a udržovat obsah v běžných kancelářských aplikacích jako jsou např. Microsoft Word, Microsoft Excel, Power Point apod. Dokumenty mohou být za účelem týmové práce aj. funkcí ukládány v některém systému pro správu dokumentů (MS SharePoint Portal Server, IBM Lotus Domino.Doc...). Odtud je zajišťováno jejich samočinné vyzvedávání a automatická konverze do cílových formátů, zejména pro papírový výstup (PDF) a pro webový výstup (hypertext v HTML). Výsledky mohou být uloženy do hlavních relačních databází jako jsou MS SQL Server 2000, IBM DB/2 nebo Oracle a odtud publikovány přes prostředky .Net , Java, portály a manažery obsahu.

Podle situace zákazníka a jeho potřeb lze použít automatizaci v úplném nebo částečném nasazení pouze vybraných podčástí.

Moderní automatizace obsahu pracuje jako webové služby, s formáty XML, relačními databázemi a dalšími hlavními produkty na trhu.

Kdy potřebujete automatizaci (webového) obsahu?

Automatizace obsahu se hodí vždy, pokud udržujete nebo zpracováváte větší množství nestrukturovaných informací. Typickými příklady jsou výrobní dokumentace, technické specifikace, obchodní informace, technická podpora, systémy řízení kvality (ISO 9000), ale i další informace.

V posledních letech je kromě papírových výstupů nejdůležitější webová forma prezentace. K jejím hlavním výhodám patří možnost dostupnosti 24/7, aktuálnosti a téměř libovolné podrobnosti.

Tvorba webů je víceoborová záležitost (grafika, marketing a reklama, management, technologie), čímž někdy dochází ke zmatení priorit návrhu. Výsledkem jsou weby se statickým zastaralým obsahem, do kterých je drahé nebo nemožné přidávat nové informace, udržovat je.

Pokud zažíváte některé z následujících symptomů:
 • Obsah vyžaduje ruční úkony/úpravy pro konverze, umístění, hyperlinkování a webové formátování.
 • Změny vzhledu a funkce vyžadují provedení změny velkého množství zdrojových dokumentů.
 • Neexistuje způsob jak použít obsah pro webovou i tištěnou prezentaci zároveň
 • Je již obtížné nalézt zdrojové dokumenty
 • Hyperlinky jsou polámané a obtížně napravitelné
 • Důležitý obsah nelze rychle publikovat
 • Požadavky na změny čekají ve frontě
 • Obsah a navigace mají slabou konsistenci, kvalitu a organizaci
 • Spotřebitelé obsahu jsou často frustrováni při snaze o nalezení žádané informace na vašem websajtu
 • Autoři obsahu jsou často zmateni tím, co dalšího mají udělat
 • Websajt je stále považován za "nedokončený", nebo "under construction"
 • Přispivatelé obsahu potřebují neustálé doškolování
 • Znalost websajtu a jeho obsahu je soustředěna v mysli jedné, nebo dvou osob

  ... pak je načase přehodnotit váš přístup a zvážit automatizaci obsahu s pomocí Hyper.Net

 

Úzkým místem každého většího websajtu (intranetu) se totiž nevyhnutelně stane časem tvorba obsahu. Pokud jsou pro vytvoření nových stránek zapotřebí ruční úkony jako jsou cut&paste, formátování v HTML, úprava navigace apod., pak nevyhnutelně dojde časem k zahlcení osob tuto činnost provádějících. Jakékoliv zásadnější změny a otestování jejich korektnosti se následně stávají nejen ekonomicky neúnosné, ale často i prakticky vůbec neproveditelné.

Webová prezentace je v důsledku ještě náročnější než papírová, protože kromě úplnosti a konzistence každé části zvlášť je třeba zajistit faktickou aktuálnost všech částí (nebo jiná časová hlediska konzistence), vizuální konzistenci a navigovatelnost přes obrovské množství informací.

Firmy a organizace, které tuto zkušenost udělaly, hledají řešení - v omezené míře jím jsou redakční systémy, úplným řešením v obecné rovině je pouze automatizace obsahu - s pomocí Hyper.Net.

CAPNet logo


CAPNet (Coextant Alliance Partner Network) je mezinárodní sdružení firem podporujících produkty Coextant Hyper.Net pro automatizaci obsahu. AxonNet je českým členem této partnerské sítě, která je schopná obsloužit i nadnárodní zákazníky v mnoha zemích světa.

Pokud vás zaujal koncept automatizace obsahu, kontaktujte nás pro další postup...


Content Automation
Tvorba obsahu autorskými nástroji (v jediném zdroji)
Vazba na Document Management pro týmovou spolupráci, organizaci a úchovu dokumentů
Automatická konverze do výstupních formátů:
(hypertext, web, PDF...)
Uložení do relačních databází
Redakční systém
Návrh grafického vzhledu
Řízení přístupu čtenářů


Vlastnosti / Výhody
Značné úspory nahrazením ručních úkonů
Efektivita autorů i čtenářů
Aktuálnost a rychlost šíření (dynamický obsah)


Pro aplikace / řešení
"Lite" nasazení - redakční systém websajtů firem/organizací
Správa a automatizace obsahu pro intranet, internet, extranet
Publikace informací ze systémů document management pro potřeby dalších uživatelů
 Obsah © 2017 AXONNET, spol. s r.o.