produkty reseni podpora firma hledej homepage
Historie verzí
 
Historie verzí

 Koupit
 » Podmínky/Cena
 » Kontakt

Elektronický podpis - Kment Consulting

Elektronický podpis v ČR: aktuální verze 4.0x (10/2006)

Aktuálně dodávané tisky jsou ve verzích 4.0x, které představují drobné aktualizace nebo opravy znění z verze 4.0 z 10/2006.

Novinky verze 4.0 (10/2006)

Během posledního roku a půl došlo ke stabilizaci předpisů elektronického podpisu v ČR. Především resort MF uvedl do provozu řadu nových služeb v oblasti daní, naposledy "daňovou schránku". Byla vydána dlouho očekávaná vyhláška o poskytovatelích certifikačních služeb.

Rozvoj studie

Nová verze obsahuje především:

 • výklad další cca desítky veřejnoprávních zákonů, vč. nového správního řádu, zákona o archivaci a spisové službě, s ohledem na e-podpis,
 • vč. návaznosti spisové služby z klasické podatelny na elektronickou podatelnu,
 • soukromoprávní úprava, odpovědnost PCS,
 • zpřesnění a zpodrobnění výkladu předpisů z českého právního řádu,
 • reflexe dvou nových akreditací poskytovatelů certifikačních služeb s hierarchickou strukturou klíčů,
 • srovnání evropského rámce s transpozicí do českého právního řádu,
 • menší změny a aktualizace v různých oblastech.

Rozsahem se studie rozšířila o dalších cca 120 stran textu na celkem asi 570 stran. Předpokládá se, že tento rozsah studie je zhruba konečný, další změny budou probíhat spíše formou konsolidace, nebo vypouštění měněných nebo nově přijímaných úprav, norem a předpisů.

Novinky
Aktuální k 10/2006
Výklad celkem asi desítky veřejnoprávních zákonů
Soukromoprávní použití
Aktualizace certifikačních autorit v ČR
Aktualizace veřejnoprávních služeb
Zpřesnění a aktualizaceVerze 3.0 (3/2005)

Oblast e-podpisu prošla za poslední dva roky (od verze 2.0 studie) velkým rozvojem. V ČR došlo především k přijetí velké novely zákona o e-podpisu, na evropské úrovni došlo k dokončení několika desítek norem a předpisů.

Spolu s rozvojem praktických aplikací e-podpisu v ČR tyto změny ovlivňují celý "průmysl e-podpisu". Ve verzi 3.0 obdržíte jeho aktuální obraz.

Aktualizace stavu v České republice

V roce 2004 došlo k přijetí "velké novely" zákona o elektronickém podpisu v ČR. Došlo k zavedení nebo změně úprav v oblastech:

 • časová razítka,
 • elektronické podatelny,
 • elektronická značka,
 • režim provozu zahraničních certifikačních autorit,
 • mnohé drobné změny ve různých oblastech.

Navzdory přepracování pojmů celkově zákon o elektronickém podpis nabyl asi na 180% objemu textu před novelou!

Po novele bylo vydáno nařízení vlády a související vyhláška MIČR k elektronickým podatelnám. V návaznosti na vyhlášku byl od 1.1.2005 zrušen starý předpis ISVS k e-podatelnám.

Na všechny tyto legislativní změny reagují tuzemské tržní i veřejné subjekty, lze předpokládat další rozvoj oblasti. Rozšiřuje a pokrývá je i studie.

Aktualizace evropských norem

Český zákon o elektronickém podpisu je součástí rámce elektronických podpisů Evropské unie. Cílem tohoto rámce je dosáhnout pan-evropského uznávání elektronického podpisu bez ohledu na hranice členských států.

Do studie ve verzi 3.0 je přidán přehled evropského rámce a výklad jeho zamýšlených účelů. Umožňuje lépe posoudit i český rámec.

Během let 2000-2004 docházelo k neustálému upřesňování evropských předpisů na několika různých evropských platformách. V prosinci 2004 ukončila svou činnost Evropská iniciativa pro standardizaci elektronického podpisu (EESSI), čímž se završila jedna fáze vývoje e-podpisu v Evropě.

Pro účely studie byla proto provedena rešerše aktualizací několika desítek norem evropského telekomunikačního institutu ETSI, dílen CEN/ISSS vytvářející tzv. dokumenty CWA, i konečné výstupy EESSI. Verze 3.0 je významně rozšířena o hlavní výsledky těchto norem a dokumentů.


Novinky
Aktuální k 1Q/2005
Velká novela ZoEP z r.2004
Vyhláška o e-podatelnách
Rozvoj implementací v ČR
Evropský rámec
Rozvoj evropských předpisůRevize 2.0 (5/2003)

Obsah studie

Studie (revize 2 - květen 2003) dosahuje přes 300 stran textu A4, je členěná do více než dvanácti kapitol a mj. například obsahuje:

 • Scénáře výhodného použití elektronického podpisu.
 • Zjišťování ekonomické návratnosti investic do e-podpisu (ROI).
 • Podrobný technický výklad zákona a vyhlášky o elektronickém podpisu a souvisejících předpisů ISVS.
 • Základy teorie elektronického podpisu (hašovací funkce, podpisové algoritmy...).
 • Podrobný výklad hlavních standardů elektronického podpisu (PKCS, CMS, S/MIME, OpenPGP, PC/SC, PKIX, X.509, ...) včetně oblasti internetu.
 • Seznam a popis dalších důležitých existujících standardů v oblasti elektronického podpisu.
 • Seznam a popis organizací zabývajících se elektronickým podpisem.
 • Další informace...

Uvedený výčet však není vyčerpávající a to ani v členění jednotlivých témat.

Studie se e-podpisem zabývá z hlediska funkce, konstrukce a skladby zařízení, software, aplikací, systémů a možností jejich použití. Není proto prvotně určena pro koncové uživatele, ale pro osoby připravující použití elektronického podpisu.

Novinky
Výklad hlavních standardů
Základy teorie
Scénáře výhodného použití
Technický výklad zákona o el. podpisu, jeho prováděcí vyhlášky a předpisů ISVS
Přehled organizací zabývajících se e-podpisem Obsah © 2017 AXONNET, spol. s r.o.