Objednávka
 (verze 10/2006)   Objednávající (* hvězdičkou označené údaje je nutné vyplnit):
Název firmy/organizace*:   dodací
Osoba(y) příjemce*:
 (autorizovaní uživatelé
  studie v rámci
  firmy/organizace)
  adresa
  a určení
  uživatelů
Poznámka objednatele:   studie
Ulice a číslo domu*:  
PSČ* + Město*:  
Stát*:  
Kontaktní telefon*:
  Platba dobírkou [*Zvolte jednu metodu platby]
IČO*:
  Platba převodem zálohové faktury
DIČ*:
  Platba převodem po dodání (jen po tel. domluvě)
  Fakturační údaje (vyplňujte jen pokud se liší):
Název firmy/organizace:   fakturační
Ulice a číslo domu:   údaje
PSČ + Město:  
Stát:  

Objednáváme studii:

  "Elektronický podpis v ČR" (Kment Consulting) - v4.01 /říjen 2006/
Přehled technického a právního stavu, norem a doporučení pro používání elektronického podpisu v podmínkách České republiky a další mezinárodní standardy elektronického podpisu. Nabídka platná od 25.2.2009.
 

Zvolená varianta (pouze jedna) objednávky je zaškrnuta
 1S/3U Právo použití studie 3 osobami v rámci 1 společnosti objednatele, 1 výtisk

Jiné počty uživatelů či formy studie lze objednat pouze osobní dohodou. Ceny jsou uvedeny bez DPH.Datum*:  
Podepisující*:
  .............................................................................
   
Podpis* a razítko nebo název organizace

Vyplněnou objednávku zašlete faxem na: +420 - 239 017 530 nebo poštou adresujte na:

Objednávky vyřizuje: AXONNET, spol. s r.o., Plojharova 6, 162 00 Praha 6
  DIČ: CZ186314843, MS v Praze odd. C, vložka 2473

Elektronický podpis v ČR (Kment Consulting), informace: tel: +420 - 602 324 058     http://www.vkc.cz

<< TISK >>