produkty reseni podpora firma hledej homepage
 Podmínky/Cena
 
Podmínky/Cena

 Koupit
 » Kontakt


Elektronický podpis - Kment Consulting


Elektronický podpis v ČR

Obecné podmínky použití
a varianty dodávek

Studie a její nabídka jsou vytvořena tak, že představují "balíčkový" přenos know-how v jedné z teoreticky a technologicky nejpokročilejších oblastí.

Kromě vyšší dosažené úrovně podrobnosti je samotné pořízení studie cenově výhodnější než případné kursy, v poměru cena/(objem+kvalita) mnohem výhodnější než kursy a též několikařádově výhodnější než najmutí samostatného


konzultanta. Průzkum a sledování oblasti elektronického podpisu nicméně jsou náročné na vybavení, informační zdroje i kvalifikaci zpracovatele.

Proto je pro dosažení přijatelného rozložení nákladů mezi příjemce stanovena cena studie především úměrně počtu osob, které ji použijí v rámci shodné firmy či organizace. Mezi osobami z více firem/organizací dodávky není možné sdílet.

Samotné výtisky studie jsou vždy papírové.

V současnosti (25.2.2009) jsou nabízeny níže uvedené předpřipravené varianty:

Elektronický podpis v ČR (Kment Consulting) - verze 4 (říjen 2006)

Přehled technického a právního stavu, norem a doporučení pro používání elektronického podpisu v podmínkách České republiky a další mezinárodní standardy elektronického podpisu.

 

Varianta Popis
Cena* [Kč]
1S/3U Jeden výtisk studie, právo použití 3 osobami v 1 společnosti objednatele

Objednávka

Studii lze objednat vyplněnou objednávkou, anebo vlastním formulářem písemné objednávky odpovídajícího obsahu, zaslané faxem nebo poštou na náš kontakt.

Jiné než uvedené podmínky variant používání a šíření studie je nutné dohodnout.

Zde vyjádřené podmínky nabídky jsou platné od 25. února 2009, nabízející si vyhrazuje právo jejich změny.

Pokud dojde ke změně podmínek v době mezi odesláním a přijetím objednávky, nabízející objednávajícího o změně podmínek vyrozumí před provedením dodávky a vyúčtováním studie.

* V ceně je zahrnuto dodání po ČR, nezahrnuje však DPH.

 Obsah © 2017 AXONNET, spol. s r.o.