produkty reseni podpora firma hledej homepage
 Elektronický podpis
 v ČR
 
Přehled a účel studie
Adresáti, zdroje
Ukázky stran studie
Časté otázky/odpovědi

 Koupit
 » Podmínky/Cena
 » Kontakt

Elektronický podpis - Kment Consulting
Elektronický podpis v ČR

Adresáti studie

Studie „Elektronický podpis v ČR" je vytvořena a určena pro použití osobami v organizacích, firmách a společnostech, které:

 • zvažují použití nebo hledají aplikační oblast e-podpisu,
 • připravují návrhy/projekty e-podpisu ve firmách/organizacích,
 • provádějí implementaci projektů elektronického podpisu,
 • chtějí ověřit bezpečnost existující implementace a zvážit možnosti dalšího rozvoje,
 • rozhodují o použití e-podpisu (ve firmách/organizacích).

Hlavními adresáty jsou především pracovníci z oddělení IT, vedoucí útvarů IT, vývojáři SW nebo HW, analytici, konzultanti IT, bezpečnostní specialisté IT aj. informatici.

Dalšími adresáty jsou osoby, jichž se aplikace e-podpisu nějak dotýká, jako jsou právníci, marketéři, obchodníci aj. osoby, pro něž kvalita e-podpisu ve vzájemné komunikaci je podstatná.

Ekonomicky orientované části studie mohou být vodítkem i pro vedení firem a organizací. Úvodní kapitoly jsou využitelné univerzálně. Možnostem používání studie vícečlennými týmy jsou uzpůsobeny varianty licencí.

Zdroje studie

Souhrnně zdroje studie představují:

 • přehlédnutí činností cca 25 mezinárodních organizací a dalších institucí a subjektů působících významně v oblasti e-podpisu,
 • zpracování cca 300 dokumentů a norem z oblasti e-podpisu,
 • rešerše cca 9.000 stran dokumentů týkajících se e-podpisu,
 • praktické testy s některými službami a produkty v ČR.

Mezi technické zdroje patří:

 • Normy ISO a IEC.
 • Standardy ITU-T.
 • Internetové specifikace a specifikace W3C.
 • Standardy NIST.
 • Specifikace a dokumenty dalších desítek institucí a organizací.
 • Specifikace a dokumenty různých sdružení výrobců, nebo uživatelů.

Do zdrojů právní povahy náleží:

 • Zákon o elektronickém podpisu v ČR vč. novelizací.
 • Vyhlášky k zákonu o elektronickém podpisu v ČR.
 • Asi desítka dalších významných zákonů z veřejnoprávní oblasti.
 • Výklady zákona a vyhlášky provedené pracovníky ÚOOÚ ČR.
 • Standardy a návrhy standardů ÚVIS/MIČR.
 • Směrnice EU pro oblast elektronického podpisu.
 • Dokumenty EESSI a ETSI s pravděpodobným dopadem na právní
  úpravy podpisu v Evropské Unii.
 • Další právní zdroje.

Výklad jednotlivých předpisů, standardů a sdělování zkušenosti představují důležitou hodnotu samy o sobě, ale nejsou jediným významem studie.

Získaná kvalita spočívá dále ve výběru a soustředění na ty oblasti, které jsou podstatné, důležité, neopomenutelné a úspěšně se rozvíjející.

Hodnota plyne i z uvedení těchto různých oblastí do vzájemné souvislosti i do vztahu k právnímu ukotvení e-podpisu.

Podstatná je i dlouholetá erudice hlavního autora studie se systémy PKI a bezpečnosti IT jak po teoretické stránce, tak i při jejich skutečném nasazování ve firmách a institucích.

Hlavní adresáti
Vedení oddělení IT (ICT)
Manažeři projektů IT
Vývojáři SW popř. i HW aplikací
Analytici SW projektů
Konzultanti IT
Specialisté bezpečnosti IT
Pracovníci z firem dodavatelů produktů a služeb ICT


Další adresáti
Management společností a firem
Vedení úřadů státní správy a veřejné samosprávy
Právníci, advokáti aj. osoby zabývající se právem, legislativou nebo vnitřními předpisy
Marketéři a obchodníci se zaměřením na strategii prodeje
Pracovníci logistiky a výroby
Další vážní zájemci o e-podpis
 Obsah © 2017 AXONNET, spol. s r.o.