produkty reseni podpora firma hledej homepage
 Elektronický podpis
 v ČR
 
Přehled a účel studie
Adresáti, zdroje
Ukázky stran studie
Časté otázky/odpovědi

 Koupit
 » Podmínky/Cena
 » Kontakt


V současnosti (r. 2012) se níže uvedená studie balíčkovým způsobem již běžně neprodává. Můžete si však domluvit poskytnutí poradenských služeb na míru podle vašich potřeb.

Máte zájem o naše služby:

  Zavolejte nám Telefonek  

Elektronický podpis - Kment Consulting

Studie
Elektronický podpis v ČR
(10/2006)

Znalosti
pro váš
úspěch,
bezpečnost
a efektivitu

Studie Elektronický podpis v ČR je výkladový report shrnující a vysvětlující uceleně aspekty e-podpisu plynoucí z mezinárodních,

18 kapitol, 550+ stran,
85+ obrázků, 100+ tabulek

průmyslových a evropských standardů/doporučení i z jeho právní úpravy a ze zkušeností s použitím v České republice.

Pro rapidní pochopení problematiky, posouzení výhod nasazení e-podpisu ve vaší firmě/organizaci, vědomí rizik a způsoby jejich eliminace, kvalifikovanou implementaci nebo zavádění, ověření bezpečnosti stávajících implementací a sledování trendů.

Studie je určena zejména pro odborné vedoucí pracovníky firem a organizací, kteří hodlají e-podpis zavádět nebo o tom uvažují.

Multidisciplinární a mnohosubjektové znalosti

Použití e-podpisu si vyžaduje multidisciplinární know-how. Působí zde mnoho různých druhů subjektů, je poskytováno velké množství služeb a produktů, které jsou vázány na technické standardy i právní předpisy. Studie poskytuje systematický výklad o těchto strukturách a navíc i zkušenosti z používání e-podpisu v ČR.

Multidisciplinární obal prostředí  elektronického podpisu

Orientace ve struktuře trhu a systémů, znalosti
o mnoha subjektech, normách, službách a produktech

Elektronický podpis je snadno chápán v abstraktní rovině, je přijatelně srozumitelný v základech své teorie, avšak značně složitý při snaze o důvěryhodnou, bezpečnou a právně vyhovující implementaci.

Studie obsahuje výklad z několika disciplin (kryptologie, právo, počítačové inženýrství, standardy, ekonomika), které jsou jednotlivě i všechny společně relevantní pro každého, kdo se pokouší kvalifikovaně provádět vývoj, pořizování nebo nasazování aplikace s elektronickým podpisem.

Studie umožňuje seznámit se s problematikou a osvojit si potřebné znalosti v reálně zvládnutelném čase.Elektronický podpis je funkce, která se horizontálně rozšíří do mnoha typů aplikací
Know-how
Mezinárodní standardy podpisu
Internetové specifikace
Evropská doporučení
Úspěšné průmyslové standardy
České odkazy a specifika
Právo: České republiky + EU
Teorie: základy kryptologie
Ekonomie - úspěšné případy
Obsah: 550+ stran výkladu
Popis rolí 20+ organizací
Rešerše 9000+ stran několika set dokumentů, norem a předpisů
Aktuální technologie a trendy


Vlastnosti / Výhody
Získání kvalifikovaného přehledu pro suverénní a rovnocenné jednání s dodavateli aj. subjekty
Rychlá orientace v pojmech, standardech, předpisech, typech produktů a služeb
Srozumitelnost výkladu formálně psaných specifikací
Úspora 500-1000 hodin studia originálních specifikací
Aktuální a v kontextu ČR
Neutrální vůči výrobcům, dodavatelům, certifikačním autoritám i regulátorům
Znalostní základ pro následující implementační, školící aj. aktivity v oblasti e-podpisu

 Obsah © 2017 AXONNET, spol. s r.o.