produkty reseni podpora firma hledej homepage
DecoderScript
 
Přehled a specifikace

 Koupit
 » Cena/nákup
 » Kontakt

 Download
 » Manuál DecoderScript

 Technická podpora
 » Podpora

 Blízké produkty
 » Analyzátory Frontline
DecoderScript
FrameDecoder umožňuje definovat dekódy vlastních, uživatelsky definovaných protokolů.

DecoderScript (dříve FrameDecoder) je doplňková softwarová funkce protokolových analyzátorů Frontline, která umožňuje pohotově vytvořit uživatelské dekódy pro proprietární protokoly a uživatelská rozšíření existujících protokolových dekódů.

Je součástí všech analyzátorů Frontline pořízených po 2/2006 a volitelnou přídavnou volbou analyzátorů starších vydání.


Dekodéry uživatelských protokolů snadno a rychle

Protože DecoderScript obsahuje a využívá protokolovou dekódovací engine z FTS nebo CPAS, vytvoření uživatelského dekódu je do značné míry již hotovo.

Uživatel pouze definuje zákaznický protokolový dekodér v jazyku DecoderScript, intuitivním vysokoúrovňovém programovacím jazyku, který nevyžaduje žádné předchozí znalosti z programování. Manuál jazyka DecoderScript je k dipozici pro stažení a nahlédnutí zájemci.

Výsledný dekodér překládá vaše zdrojová data a odpovídající datové struktury do terminologie definované ve specifikaci vašeho protokolu a umožňuje jejich zobrazování s pomocí oken analyzátoru řady FTS. Uživatelské dekódy pracují stejným způsobem jako továrně vyvinuté dekódy. Analyzovat lze živě snímaná data i předchozí uložené záznamy dat.

Společnosti, které pracují s proprietárními datovými komunikačními protokoly, ale nedisponují odbornými pracovníky pro vytvoření uživatelských dekódů, mohou využít službu vytváření zákaznických protokolových dekódů, kterou poskytuje Frontline, nebo obdobné konzultace AXONNET.Vlastnosti a výhody
Dekódování uživatelsky definovaných protokolů
Dekódování uživatelských rozšíření stávajících protokolů
Součást všech protokolových analyzátorů s engine FTS/CPAS
Využívá dekódovací engine FTS/CPAS
Definice v jazyku DecoderScript, konsistentně s továrními dekódy


Pro aplikace a řešení
Vývoj zařízení nebo aplikací s proprietárními protokoly
Efektivnější zobrazení dat proprietární struktury:
  - konverze kódování
  - paketová struktura
  - jednodušší zaškolení
  - rychlejší diagnostika
Ve všech oblastech, kde jsou použitelné analyzátory FTS/CPAS
Nahrazuje či doplňuje uživatelské dekodéry náročně programované v jazycích nízké úrovně

 

Součást FTS nebo CPAS

DecoderScript je shodný s nástrojem, který protokoloví inženýři Frontline používají na tvorbu dekodérů pro protokolové analyzátory řady FTS nebo CPAS.

Uživatel tím získává přímé i nepřímé výhody. Uživatel používá nejefektivnější metodiku, která je k dispozici. Dekódy vytvořené v DecoderScript zaručují dobrou úschovu investic abstraktností zápisu i přenositelností mezi všemi analyzátory FTS nebo CPAS, včetně budoucích verzí.

Flexibilita DecoderScript je výhodou i pro perspektivnost platformy FTS/CPAS jako celku. Uživatelům poskytuje svobodu vyvíjet ad-hoc dekódy pro dosud neobsažené protokoly. Strategickým partnerům umožňuje spolupracovat s Frontline na vývoji dekódů nových protokolů, nebo i zcela nových druhů analyzátorů.

Společná dekódovací engine FTS II (Frontline Test System) nebo CPAS (ComProbe Protocol Analysis System) je flexibilní a robustní technologie, umožňující společný vývoj jádra všech analyzátorů, rozvoj a udržování existujících dekódů, rychlé změny, rošíření a přidávání podpory nových protokolů podle poptávky trhu.

Uživatel FTS nebo CPAS těží i z vypracovaného uživatelského rozhraní, které se ovládá intuitivně a šetří čas při prohlížení dat, která jsou prezentována vysoce organizovaným a snadno čitelným formátem. Uživatelé mohou nalézt chyby v analyzovaných datech během sekund namísto dřívějších hodin. Podobný způsob ovládání zkracuje dobu na zaučení při přechodu k používání dalšího analyzátoru/testéru.

 
Vlastnosti a výhody
Shodný nástroj jako pro vývoj továrních dekódů
Úchova investic abstrakcí zápisu a přenositelností vůči všem analyzátorům řady FTS II/CPAS
Architektura FTS II/CPAS pro Windows, profesionální kvalita analyzátorů
Robustní engine pro dekódy protokolů, údržbu a rozšiřování
Přívětivé uživatelské rozhraní, krátké zaškolení a rychlý přechod k dalším analyzátorům


 

Hlavní uživatelé

DecoderScript je ideální pro vývojáře produktů s proprietárními protokoly a datovými formáty pro datovou nebo síťovou komunikaci.

DecoderScript je dále vhodný pro vývojáře, inženýry, síťové techniky v terénu, správce aj. zaměstnance, pracujícími s proprietárními nebo zákaznickými protokoly, kteří:

  • spotřebují značné množství času na probírání se zdrojovými hrubými daty a nahlížení do konverzních tabulek pro dekódování dat z hexa a ASCII,
  • ušetřili by čas a/nebo získali kvalitnější orientaci, pokud by data byla zobrazena organizovaně po rámcích (paketech) pro snadnější prohlížení,
  • chtějí zjednodušit odpovídající školící aktivity,
  • chtějí rychleji diagnostikovat protokolové problémy.

DecoderScript též zproduktivňuje činnost všech uživatelé, kteří až dosud byli nuceni psát dekódy pro své protokoly ručně v programovacích jazycích nízké úrovně (např. C), při jednoúčelovém provedení a jednoúčelovém uživatelském rozhraní.

 
Hlavní uživatelé
Inženýři a vývojáři: vývoj a práce s produkty používajícími proprietární protokoly
Technici, správci aj. osoby: přehled v datech, rychlejší diagnostika a zaškolení obsluhy zařízení s proprietárními protokoly

 

Balení DecoderScript

Od 2/2006 je DecoderScript (FrameDecoder) běžnou součástí analyzátorů Frontline (zejména Serialtest, Ethertest, FTS4BT). Pro rozhodnou informaci shlédněte ceník nebo vyžádanou nabídku.

S pomocí dodané licence můžete napsat libovolné množství dekodérů. Vámi vytvořené dekodéry mohou být použity s každým produktem řady FTS nebo CPAS, ke kterému jste přikoupili i doplňkovou volbu DecoderScript (nebo pokud je licence součástí produktu).

Systémové požadavky

  • V zásadě shodné jako pro analyzátor, jehož jsou součástí.
  • FTS FrameDecoder Viewer (tj. některý produkt s engine FTS nebo CPAS).

 

 Obsah © 2017 AXONNET, spol. s r.o.