produkty reseni podpora firma hledej homepage
FTS for Bluetooth
 
Přehled
Specifikace

 Koupit
 » Cena/nákup
 » Kontakt

 Download
 » Demoverze

 Technická podpora
 » Podpora

 Volitelné doplňky
 » Přehled pro Bluetooth

 Blízké produkty
 » Přehled Frontline
 » ComProbe BPA00


UPOZORNĚNÍ!

Od května 2013 jsou výroba a dodávky analyzátoru FTS4BT zrušeny.

Produkt je nahrazen novým analyzátorem BPA600.


FTS4BT Protokolový analyzátor

ComProbe FTS4BT (for Bluetooth) je analyzátor Bluetooth v2.1+EDR a Bluetooth v3.0 se snímáním ze vzduchu.

Pozn.: s přídavnou volbou ComProbe 802.11 lze s ComProbe FTS4BT snímat a analyzovat i Bluetooth v3.0+HS nebo koexistenci Bluetooth s 802.11 (WiFi). Pro tyto případy se však namísto ComProbe FTS4BT doporučuje přednostně použít nový analyzátor ComProbe BPA500, který obsahuje technologii ProbeSync a dovoluje podrobnější a přesnější analýzu dat.

FTS4BT ComProbe

Sondy Bluetooth EDR sekundární + primární

Dodává se se dvěma sondami k USB, které umožňují měřit provoz sítí scatternet, vytváří redundanci pro měření spojení multi-point nebo zařízení slave používajících interlaced page scan.

Pro běh software CPAS se jako analyzační počítač použije PC s OS Windows XP nebo Windows 7 (32-bit, 64-bit).

Mocná analýza Bluetooth

Analyzátor v reálném čase snímá, dekóduje a zobrazuje data, současně detekuje i protokolové chyby.

Zachycuje párování a následně dešifruje celý provoz.

Sleduje přepínání Master/Slave, režimy Park, Hold a Sniff, filtrování, snímání Null a Poll.

Data jsou dekódována na úrovni rámce, byte a bitu, čímž se uživatelům umožňuje pohotově detekovat a izolovat i jen občasné a nepravidelné protokolové potíže.

Dekódy více úrovní protokolových vrstev více datových rámců mohou být prohlíženy zároveň, čímž se zjednodušuje porozumění složitých vztahů mezi více datovými rámci a protokolovými vrstvami, vytvářejícími rámce.

FTS4BT dekóduje většinu v současnosti platných protokolů a profilů Bluetooth od úrovně Baseband až po úrovně profilů.

Rovněž jsou dekódovány všechny klíčové protokoly TCP/IP související s dial-up a dalšími aplikacemi založenými na TCP/IP.

Podkladová architektura CPAS umožňuje Frontline rychle vyvíjet nové protokolové dekodéry po jejich oznámení Bluetooth SIG.

Architektura CPAS rovněž s DecoderScript podporuje pohotový vývoj a hladkou integraci rozšíření výrobců (Vendor Extensions).

Vývojáři a testovací inženýři spoléhají na nástroje od Frontline

Frontline je potvrzená jednička ve snifferech pro Bluetooth.

FTS4BT je prověřený člen rodiny analyzátorů od Frontline pro Classic Bluetooth. S volbami/analyzátory ComProbe FTS4USB, ComProbe SD a ComProbe HSU lze komunikaci Bluetooth zachytit i na dalších místech vyvíjeného zařízení a vzájemně synchronizovanými pohledy ji společně zobrazit v jednotném uživatelském prostředí analyzátorů.

Rodina protokolů Bluetooth je komplexní a přes 12 let stále se rozvíjející a rozšiřující standard. Analyzátor pomáhá v orientaci v protokolech a profilech jak nováčkům, pro které je pochopení komunikace bez analyzátoru velmi obtížné, tak i zkušeným inženýrům, kterým ulehčuje udržení přehledu o nových verzí Bluetooth.

Rychle na trh vývojem i ověřováním

ComProbe FTS4BT je neocenitelný nástroj, který pomáhá vývojářům a testérům projít fázemi návrhu, debugování, testování, ověřování a kvalifikačních cyklů rychle a spolehlivě.

Bez ohledu na to, kde se v uvedeném řetězci nacházíte, ComProbe FTS4BT od Frontline Vám pomůže dostat Vaše zařízení s Classic Bluetooth na trh dříve.

Vlastnosti a výhody
Classic Bluetooth: v2.1+EDR, v3.0 snímané ze vzduchu
802.11 (WiFi): s přídavnou volbou měření Bluetooth v3.0+HS nebo koeexistence WiFi
Živá analýza: Snímání, analýza, zobrazování a indikace protokolových chyb v reálném čase

Většina protokolů a profilů: dekódy na úrovni rámců, hlaviček a polí, bytů až bitů

Vlastní rozšíření: uživatelsky a výrobci definovaná

Windows XP nebo Windows 7

Doplňky pro zvláštní potřeby
Rychle na trh se svým vývojem i ověřovacím testováním

Pro aplikace a řešení
Vývoj a testy zařízení a aplikací komunikujících s Bluetooth
Oblasti kancelářských a mobilních zařízení a počítačů
Oblasti průmyslové automatizace, řízení a regulace

Hlavní uživatelé
Inženýři a vývojáři: levnější, rychlejší a kvalitnější vývoj software a zařízení v laboratoři
Testovací inženýři: efektivnější a kvalitnější testy
Integrátoři: odhalování potíží komunikace smíšených produktů a výrobců
Technici: efektivnější instalace a konfigurace zařízení a aplikacíProspekt ComProbe FTS4BT
(r. 2012 - anglicky)

 


 Obsah © 2017 AXONNET, spol. s r.o.