produkty reseni podpora firma hledej homepage
 Frontline Test
 Equipment Inc.
 
Přehled analyzátorů
Přehled pro Bluetooth
Profil firmy
Cena/nákup
Download demoverzí
Příslušenství

 Koupit
 » Cena/nákup
 » Kontakt

 Download
 » Demoverze FTS

 Technická podpora
 » Podpora
Přehled - analyzátory sériových a síťových protokolů pro Windows - Frontline

Profil firmy Frontline Test Equipment Inc.

Rok 2014:
Americká společnost Frontline Test Equipment Inc. je vedoucí výrobce tzv. portabilních analyzátorů, které pro svou činnost využívají v nejvyšší možné míře běžné osobní počítače s operačními systémy Windows.

Frontline vznikl v roce 1985. Staví na již čtvrtstoletí zkušenosti s analýzou a dekódy na pécéčekách, snímajícími data příslušnými externími sondami.

Frontline se prosadil jako jednička testování a měření sériových asynchronních datových linek (zejména RS-232) analyzátory Serialtest.

Po roce 2000 se stal jedničkou v analyzátorech protokolů Bluetooth a je jí dodnes.

Měřící platforma osobních počítačů se společným softwarovým jádrem FTS II (později zváno CPAS) umožňují snížit cenu analyzátoru či testéru na minimum, využít výborné zobrazovací a ukládací schopnosti počítače, mít krátkou dobu na instalaci a zaškolení v ovládání, mít k dispozici silnou flexibilní kombinaci potřebných analyzátorů v rámci jediné platformy a snížit riziko znehodnocení analyzátoru v případě poruchy nebo poškození drahého speciálního měřícího hardware.

Obě hlavní linie jsou rozvíjeny analyzátory souvisejících protokolů.

Analýza sériové komunikace se na jedné straně vyvinula především do podoby průmyslových protokolů a SCADA. Kromě Serialtestu ji provádí analyzátory jako Ethertest nebo NetDecoder.

Pro masovou bezdrátovou komunikaci sériovým způsobem se prosadilo Bluetooth, které nově umožnilo přenos streamovaného hlasu i asynchronních datových přenosů energeticky nenáročným protokolem s velmi bohatou sadou profilů aplikací, které zaručují dobrou vzájemnou interoperabilitu různých zařízení různých výrobců. Od počátku vzniku technologie až dodnes vývojářům asistují analyzátory pro Bluetooth od Frontline.

Frontline osvědčil, že se dokáže adaptovat na významné technologické přerody trhu, které se dotkly jak vlastní měřící platformy (uživatelské rozhraní i ovladače z DOSu na Windows 95/2000 až na dnešní verze pro Windows XP a Windows 7), tak vlastních měřených protokolů (sériové linky na sériové sběrnice a průmyslové protokoly zasílané přes Ethernet, Bluetooth verze 1.0 až Bluetooth verze 4.0, WiFi a NFC), tak vývoje externích sond (dnes zejména Serialtest ComProbe II, Ethernet ComProbe, ComProbe BPA 600, ComProbe NFC).

Analyzátory Frontline jsou oblíbenou volbou pro vývojáře i techniky v terénu.

Používají je i správci sítí pro sledování provozu a profylaxi úzkých míst.

Do dnešního dne Frontline dodal přes 32.000 analyzátorů více než 10.000 různých zákazníků.

Prodej a podpora Frontline v ČR

AXONNET spol. s r.o. je autorizovaný distributor Frontline pro ČR od roku 1995.

Na velmi specializovaném a úzkém trhu získal během let řádově desítky zákazníků působících v řadě různých odvětví: řídící technika v energetice, vývoj software pro bankovnictví, datová komunikace, telekomunikace. Má zkušenosti s dodávkou a podporou všech druhů analyzátorů Frontline.

Milníky historie u Frontline (1988-2014)

Frontline se po svém vzniku na trhu komunikačních a síťových měřících nástrojů prosadil s analyzátory řady Serialtest Async pracujícími pod DOSem, k nimž jako externí příslušenství dostačovala pouhá kablíková sada a které byly proto velmi levné. Tyto cenově dostupné analyzátory si pořídilo množství techniků zejména pro práci v terénu.

V první polovině 90. let vznikl analyzátor Ethertest pro ethernet sítě LAN, první verze stále ještě i pro DOS.

V druhé polovině devadesátých let Frontline vyvinul FTS II (Frontline Test System II) - novou softwareovou platformu pro snímání a analýzu dat pro 32-bitová Windows. Do dekódů je rovněž zahrnuta i analýza protokolů TCP/IP, které se často nacházejí zaobalené ve snímané komunikaci.

Koncem 90. let se vývoj Frontline začíná orientovat na analyzátory pro vznikající protokoly Bluetooth s analyzátorem názvu FTS for Bluetooth (později zván FTS4BT). Hlavním zákazníkem těchto analyzátorů se stávají vývojáři nových zařízení, čipů, mobilních telefonů a aplikací v navazujících elektronických zařízeních.

Frontline široce zúročil své zkušenosti ze sériové komunikace, pro vývoj s Bluetooth podporuje snímání nejen ze vzduchu zvláštní sondou, ale i z mikroelektronických sériových rozhraní jako je HCI, jakož i další možnosti. S pomocí přídavných karet Frontline již tehdy umožňoval sériovou analýzu na vodiči až do rychlosti 920 Kbps.

Sériová komunikace byla rozvinuta o produkt NetDecoder (též zván FTS4Control), který obsahuje mnohé dekódy SCADA, průmyslové automatizaci a řídící technice, a umožňuje těžit z dosavadního pokrytí sériových linek a ethernetu.

Neustálý vývoj standardů Bluetooth vedl i k vývoji dalších navazujících analyzátorů, ať již jím bylo FTS for USB nebo přídavné volby WiFi Coexistence.

V lini sériových analyzátorů je stále udržována cenově co nejpřístupnější varianta obecného sériového analyzátoru Serialtest i jí odpovídající varianta Ethertest.

V roce 2010 byla na trh uvedena nová sonda Serialtest ComProbe II, která se k měřícímu PC připojuje již přes USB, čímž se řeší nedostatek rozhraní RS-232 i PCMCIA na noteboocích. Nový model analyzátoru Serialtest s touto sondou spojil do jediného produktu všechny předchozí varianty.

Ve stejné době byla uvedena sonda Ethernet ComProbe pro Ethertest, která umožňuje měřit na přípojce LAN transparentním způsobem, čímž se překonávají filtrující funkce ethernetových switchů.

Od r. 2011 byla u naprosté většiny analyzátorů Frontline zrušena potřeba aktivace licence přes internet, neboť software se nově autentizuje prostřednictvím hardwarové sondy, dodané v analyzátoru.

Počátkem roku 2012 byla uvedena na trh nová sonda ComProbe BPA500, která slučuje klasické Bluetooth a Bluetooth low energy v jedné.

Stejného roku byla uveden i analyzátor ComProbe NFC pro nově vznikající oblast aplikací Near Field Communication, který umožňuje i komunikaci s pasivními zařízeními - tagy.

V roce 2013 Frontline zavádí prodej simulátoru satelitů GENOS™ GNSS.

V roce 2013 byla uvedena na trh nová sonda ComProbe BPA600, která nevyžaduje napájecí adaptér a měří klasické Bluetooth i Bluetooth low energy jedinou sondou. Je náhradou za ComProbe 500 i za FTS4BT.

Od r. 2014 je pro tuto sondu dostupný i upgrade na novou specifikaci Bluetooth v4.1.

Poslední verze měřící platformy se nazývá CPAS - umožňuje robustní, rychlé a pružné přidávání dekódování nových protokolů, včetně uživatelsky definovaných.

CPAS, Frontline, ComProbe, ComProbe Protocol Analysis System, Serialtest, SerialBERT, Ethertest, NetDecoder jsou ochranné známky společnosti Frontline Test Equipment Inc.
FTS4BT je obchodní značka společnosti Frontline Test Equipment Inc.

Bluetooth SIG, Inc. vlastní ochranné známky slova Bluetooth včetně příslušných log a jejich použití se děje pod licencí získanou společností Frontline Test Equipment, Inc. Všechny ostatní zmíněné ochranné známky nebo obchodní značky náleží svým příslušným držitelům.

Dostupná cena.
Výborné zobrazování na displeji , ukládání a přehrávání záznamů.
Snadná instalace a ovládání.
Architektura FTS II (CPAS) pro Windows, profesionální kvalita analyzátorů.
Čtvrtstoletí zkušenosti s dekódy rozmanitých protokolů a rozhraní.

Pro vývoj software a zařízení.
Pro techniky v terénu.
Pro nasazování a konfiguraci komunikujících zařízení.
Pro odstraňování závad a potíží.
Pro sledování a profylaxi provozu sítí a komunikačních kanálů.


 Obsah © 2017 AXONNET, spol. s r.o.